Důležité upozornění

Aktuality a informace

15. 06. 2016

Odstávka kategorie "C"

Ve dnech 16. 7. 2016 od 14 hodin do 17. 7. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C".

14. 06. 2016

Základní registry uskutečnily miliardu transakcí

Systém základních registrů, odkud úřady čerpají vždy platné referenční údaje, uskutečnil za 4 roky existence neuvěřitelnou miliardu transakcí.  To je důkazem, že jsou spolehlivým a bezpečným...

14. 06. 2016

Přeregistrace agendy v AIS působnostním - stručný přehled

Správný postup při přeregistraci agendy v AIS působnostním Ukončit původní agendu k požadovanému datu – např. k datu účinnosti právního předpisu (ohlašovatel + správce RPP – dobře odhadnout...

14. 06. 2016

Metodika oznámení působnosti orgánu veřejné moci v agendě - stručný přehled

Datové zprávy rozesílané ze Základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) při registraci/přeregistraci agendy obsahují právní formulace dané dikcí zákona č....

09. 06. 2016

Měsíční statistiky provozu základních registrů - květen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné...

Důležité upozornění

Důležité dokumenty

 • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
 • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
  Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
 • pdf Manuál pro obce verze 1.05
  Manuál pro obce k využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel (pro účely samospráv). Nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. změnových sestav obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.
 • pdf Příručka pro obce verze 2.0
  Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
 • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • pdf Provozní řád ISZR
  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

všechny důležité dokumenty