PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Odstávka kategorie „B“

Dne 21. 5. 2016 od 14:00 do 22. 5. 2016 do 20:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Odstávka kategorie "B"

Dne 14. 5. 2016 od 16:00 do 20:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - duben 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.  

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2015 - duben 2016 a počet transakcí za měsíc duben 2016 (po jednotlivých dnech).  

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - březen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 

Na konferenci ISSS byl představen koncept elektronické identity občana

Správa základních registrů se tradičně zúčastnila 19. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla 4.- 5. dubna 2016 v Hradci Králové. Ředitel SZR Michal Pešek zde mimo jiné představil koncept Národní identitní autority připravované v rámci projektu MORIS. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - březen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období říjen 2015 - březen 2016 a počet transakcí za měsíc březen 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - únor 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - únor 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2015 - únor 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2015 - únor 2016 a počet transakcí za měsíc únor 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Odstávka kategorie "B"

Ve dnech 27. 2. 2016 od 14 hodin do 28. 2. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Změna způsobu přihlašování uživatelů s účtem v JIP do aplikace Service Desk Manager SZR

Z bezpečnostních důvodů je ze strany Jednotného identitního prostoru  (JIP) k 1. 3. 2016 ukončeno poskytování autentizačních služeb využívaných pro přístup do aplikace Service Desk Manager SZR (SDM SZR).

 

Opětovné upozornění na postupnou expiraci certifikátů pro připojení k základním registrům

Správa základních registrů opět upozorňuje na fakt, že postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových informačních systémů (AIS) vůči informačnímu systému základních registrů (ISZR) v produkčním prostředí od srpna 2012 a dále. Certifikáty byly a jsou vydávány s platností na 3 roky. 

 

Elektronická identita jako základ úplného elektronického podání

V úterý 16. února 2016 proběhl v v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě seminář pořádaný magazínem Egovernment s názvem Úplné elektronické podání. Správa základních registrů je tradičním odborným partnerem a ředitel SZR Michal Pešek byl jedním z hlavních prezentujících. 

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››