PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Aktuality a informace

1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››

Odstávka kategorie "C"

Ve dnech 16. 7. 2016 od 14 hodin do 17. 7. 2016  do 20 hodin bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C".

 

Základní registry uskutečnily miliardu transakcí

Systém základních registrů, odkud úřady čerpají vždy platné referenční údaje, uskutečnil za 4 roky existence neuvěřitelnou miliardu transakcí.  To je důkazem, že jsou spolehlivým a bezpečným elektronickým nástrojem veřejné správy.

 

Přeregistrace agendy v AIS působnostním - stručný přehled

Správný postup při přeregistraci agendy v AIS působnostním Ukončit původní agendu k požadovanému datu – např. k datu účinnosti právního předpisu (ohlašovatel + správce RPP – dobře odhadnout jaký čas je třeba na provedení změn – viz níže). Vytvořit nové ohlášení agendy pomocí volby Vytvoření ohlášení agendy z existujícího (ohlašovatel). Registrace nově ohlášené agendy (správce RPP). Oznámení působnosti OVM v nové verzi agendy (příslušné OVM), protože ukončením platnosti staré verze agendy dojde také k ukončení všech oznámených působností.

 

Metodika oznámení působnosti orgánu veřejné moci v agendě - stručný přehled

Datové zprávy rozesílané ze Základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (RPP) při registraci/přeregistraci agendy obsahují právní formulace dané dikcí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a tak nepůsobí uživatelsky příliš přívětivě. Jejich hlavním smyslem je upozornit na povinnost orgánů veřejné moci (OVM) oznámit svoji působnost v registrované/přeregistrované agendě. K tomu OVM používají formulář „Oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě“ v RPP AIS působnostním, který je uživatelsky přívětivější a umožňuje dobrou orientaci pomocí přednastavených informací.

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - květen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.   

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - květen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - květen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červen 2015 - duben 2016 a počet transakcí za měsíc květen 2016 (po jednotlivých dnech).   

 

Odstávka kategorie „B“

Dne 21. 5. 2016 od 14:00 do 22. 5. 2016 do 20:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Odstávka kategorie "B"

Dne 14. 5. 2016 od 16:00 do 20:00 bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „B".

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - duben 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů.  

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - duben 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - duben 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období listopad 2015 - duben 2016 a počet transakcí za měsíc duben 2016 (po jednotlivých dnech).  

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - březen 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 

Na konferenci ISSS byl představen koncept elektronické identity občana

Správa základních registrů se tradičně zúčastnila 19. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla 4.- 5. dubna 2016 v Hradci Králové. Ředitel SZR Michal Pešek zde mimo jiné představil koncept Národní identitní autority připravované v rámci projektu MORIS. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - březen 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - březen 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období říjen 2015 - březen 2016 a počet transakcí za měsíc březen 2016 (po jednotlivých dnech). 

 

Měsíční statistiky provozu základních registrů - únor 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

 

ORG - souhrnná měsíční statistika pro všechny AIS - únor 2016 a statistiky počtu transakcí

Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2015 - únor 2016. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období září 2015 - únor 2016 a počet transakcí za měsíc únor 2016 (po jednotlivých dnech). 

 
1 2 3 4 5 6 10 20   Následující   ››